خدمات کلینیک

تاریخ انتشار : 2019/02/07

بزرگسال

درمان اضطراب و افسردگی – درمان فوبی – درمان وسواس – سکس تراپی – مشاوره تحصیلی

تاریخ انتشار : 2017/02/07

کودک

تاریخ انتشار : 2017/02/07

نوار قلب ECG

نوار قلب برای نظارت بر عملکرد قلب استفاده می شود. هر ضربان قلب شما با پالس الکتریکی آغاز می گردد که به طور معمول از سلول های ویژه ای در محفظه سمت راست بالای قلب منشا می گیرند. نوارقلب همچنین ECG یا EKG نیز نامیده می شود که سیگنال های الکتریکی انتقال یافته از قلب […]

تاریخ انتشار : 2017/02/04

روان سنجی

انجام انواع تست های روان سنجی – تست شخصیت mmpi ، کتل ، نئو ، اضطراب و افسردگی – تست هوش و کسلر