حوزه روان سنجی(تست های روان سنجی و…)

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

روان سنجی

انجام انواع تست های روان سنجی – تست شخصیت mmpi ، کتل ، نئو ، اضطراب و افسردگی – تست هوش و کسلر