ستاره علیپور

ستاره علیپور

 مشاور و روان درمانگر

حوزه کاری بزرگسال ونوجوانان شامل : مشاوره پیش از ازدواج – حوزه خانواده –  تعارضات زناشویی – روابط بین فردی 

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.