آدرس کلینیک

آدرس روی نقشه

آدرس : بلوارپاسداران (زرهی) پارک قوری به سمت میدان معلم نبش کوچه الف ۶۰ ساختمان یاس طبقه دوم – واحد ۴
مشاهده آدرس کلینیک برروی نقشه
تلفن : ۳۸۴۲۵۴۲۰-۰۷۱
تلفن : ۰۹۳۷۶۳۷۹۰۲۶
تلفن : ۰۹۰۳۹۲۳۷۰۵۵

ایمیل : info@yekta-mehr.ir