معرفی نامه

معرفی نامه

  خدیجه جهان میری روان درمانگر مدیر و موسس کلینیک  حوزه کاری ، درمان اضطراب و افسردگی – مشاوره پیش ازدواج – زوج درمانی – درمان اختلالات شخصیت – درمان فوبی ها- اصلاح مشکلات رفتاری   این مرکز از سال 1395تحت عنوان مرکزمشاوره و خدمات روانشناسی یکتا تاسیس و درسال 1398 از یکتا به یکتا مهر تغییرنام داده است . مرکزمشاوره و خدمات روانشناسی یکتا مهر تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان فارس ادامه ...

خدمات روانشناسی

مقالات